Dienst 14 mei 2023

Geplaatst op 13 mei 2023

Liturgie zondag 14 mei 2023. Zondag Rogate ‘Vraagt’

Voorganger: ds. Els Visser, Wijk bij Duurstede
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Allegro – J. Stanley 1713-1786

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 287: 1, 2 en 5 (‘Rond het licht dat leven doet’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 103c : 1, 3 en 5 (‘Loof de koning, heel mijn wezen’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen:
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 34 : 1 – 8

Zingen: Lied 659 : 1, 2, 3 en 6 (‘Kondig het jubelend aan’)

Lezingen uit het Nieuwe Testament:
1 Petrus 3 : 8 – 12
Johannes 16 : 12 – 24

Zingen: Lied 826 : 1, 2 en 3 (‘O Christus, woord der eeuwigheid’)

Overdenking

Muzikaal moment: Siciliano – J. Stanley

Zingen: Lied: 894 : 1, 2, 3 en 4 (‘Wanneer ik zoek naar woorden’) (Graag een keer voorspelen)

Zingen, toeleidend naar de gebeden, Lied 16b (‘Behüte mich, Gott)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 974 : 1, 2 en 3

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Vivace – J. Stanley