Dienst 14 januari 2024

Geplaatst op 12 jan 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk – Zondag 14 januari 2024

Voorganger: ds. Pieter Hoekstra, Wijk bij Duurstede/Sleeuwijk (ambulant predikant Ontmoetingskerk)
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Fantasia in c – J. S. Bach

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 680: 1, 2 en 4

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 713: 1, 2, en 5

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Eerste lezing: Jesaja 62: 1-5

Zingen: Lied 176: 1, 3 en 6

Tweede lezing: Johannes 2: 1-11

Zingen: Lied 525: 1, 4 en 5

Overdenking

Muzikaal moment: Andante uit Pastorale – J. S. Bach

Zingen: Lied 221: 1 en 2

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onze Vader-gebed: (gezongen) Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 970

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Preludium in C – J. S. Bach