Dienst 14 april 2024

Geplaatst op 12 apr 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 14 april 2024

Voorganger: ds. P. van Veen, Harderwijk
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Vervolg aanvangslied: Psalm 33: 8

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 305 (‘Alle eer en alle glorie’)

Gebed voor de opening van de bijbel

1e Bijbellezing: Micha 4: 1 – 5

Zingen: Lied 1016 (‘Kom, laat ons opgaan’)

2e Bijbellezing: 1 Johannes 1: 1 – 7

Zingen: Lied 601 (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)

3e Bijbellezing: Johannes 21: 14 – 24

Zingen: Lied 649: 1 t/m 3 (‘O Heer, blijf toch niet vragen’)

Verkondiging: ‘Op herhaling’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 649: 4 t/m 7 (‘O Heer, blijf toch niet vragen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst
Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 422 (‘Laat de woorden die we hoorden’)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)