Dienst 13 maart 2022

Geplaatst op 11 mrt 2022

Liturgie 2e zondag van de Veertigdagentijd, 13 maart 2022
Biddag voor gewas en arbeid
Doopviering van Raff Benjamin Lex

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit.
Thema: ‘Op de groei’
———————————————————————————————————————-
Orgelspel: Praeambulum (= voorspel) – H. Scheidemann 1596-1663

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 347: alle drie verzen (‘Here Jezus, wij zijn nu’)

Bemoediging en groet

Veertigdagentijd project ‘Ben je klaar voor het feest?’

Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed: Lied 356:1, 2 en 7 (‘O God die uit het water’)

Bijbellezing: Johannes 12: 20 – 36

Zingen: Lied 650: alle zeven verzen (‘De aarde is vervuld’)

Overweging: Thema: ‘Op de groei’
Als vertrekpunt voor de overweging: Johannes 12:24
‘… als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.

1. De graankorrel, de doop, en ons leven goed en vruchtbaar
2. ‘Alles komt goed?!’
3. Op zoek blijven is de bron van ‘hoop en vertrouwen’.

Muzikaal moment: Zonne der gerechtigheid (lied 967) variatie 1 en 2 – G. Kok (geb. 1963)

Zingen: Lied 357: alle drie verzen (‘Heer, een nieuw geboren kind’)

Raff Benjamin Lex wordt gedoopt

Zingen: terwijl de kinderen en de dopeling binnenkomen
Lied 354: 1 en 2 (‘Jouw leven staat aan het begin’)

De gemeente zingt de dopeling, Raff, toe: Lied 452 van Evangelische Liedbundel allebei de verzen (‘Jezus is de goede Herder’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed,
het Onze Vader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 978: alle vier verzen (‘Aan U behoort, o Heer der heren’)

De zegen van God

Amen (gezongen)

Orgelspel: Zonne der gerechtigheid variatie 3 – G. Kok