Dienst 13 augustus 2023

Geplaatst op 11 aug 2023

Orgelspel
Welkom
Lied 212: 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied 212: 4
Gebed
Glorialied 274
Met de kinderen en kinderlied 218: 1, 2 en 4
Gebed om de Heilige Geest
Lezing uit Genesis 1: 1-2
Lied 701: 1 en 2
Lezing uit Matteüs 14: 22-33
Lied 935
Verkondiging
Lied 801: 1, 3 en 5
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Mededelingen en collectemoment
Slotlied 905: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met lied 431b