Dienst 12 mei 2024

Geplaatst op 10 mei 2024

Liturgie zondag 12 mei 2024

Orgelspel

Woord van welkom

Lied 89: 1 en 16

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriegebed, responsie lied 367b

Lied 910: 1 en 2

Gebed

Moment met de kinderen

Lied 923

Lezing: Handelingen 1: 15-26

Lied: 942

Overweging. Thema: Wezenzondag op Moederdag

Muzikaal moment

Lied 877

Gedachtenis Arie Slagmolen

Lied 913: 1 en 4

Gebeden, afgesloten met lied 369b

Aankondiging collecten

Lied 675

Zending en zegen

Lied 431b

Orgelspel