Dienst 12 maart 2023

Geplaatst op 09 mrt 2023

Liturgie 3e zondag Veertigdagentijd, zondag 12 maart 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Ontmoeting’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 42:1 en 7 (‘Evenals een moede hinde’)

Moment voor de kinderen
Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’

Thema 3e zondag Veertigdagentijd: ‘Bijzondere ontmoeting’

Projectlied

Smeekgebed (Kyrië) zingen: Lied 561: alle vijf verzen (‘O liefde die verborgen zijt’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Johannes 4: 5-26

Zingen Lied 188: alle vier verzen (‘Bij de Jakobsbron’)

Overweging. Thema: ‘Ontmoeting’

Muzikaal moment

Zingen Lied: 653: 1 en 3 (‘U kennen, uit en tot U leven’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 713: 1 en 2 (‘Wij moeten Gode zingen’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel