Dienst 12 december 2021

Geplaatst op 10 dec 2021

Liturgie 3e zondag van de Advent 12 december 2021

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Je voelt het’
————————————————————————————————————-

Orgelspel:
Voorspel en koraal: De nacht is haast ten einde – lied 445 – Toon Hagen

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 3e adventskaars met de daarbij behorende tekst

Aanvangslied: Lied 461: alle vier korte verzen (‘Wij wachten op de koning’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Drempelgebed

Smeekgebed (Kyrie) gezongen: Lied 463 alle acht korte verzen (‘Licht in onze ogen’)

Bijbellezing: Lucas 1: 39 – 56

Zingen: Lied 464: 4, 5 en 6 (4.De hemel spreekt, Maria hoort’)

Overweging: Thema: ‘Je voelt het’
1. Je voelt je zwanger van God.
2. Je voelt de levensenergie van opstanding in het gedicht met het lied.
3. De levensreis van de bevrijding ons door God gegeven
4. In onze zwakheid voelen we de kracht van God.

Muzikaal moment: Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 – J.S. Bach 1685-1750

Zingen: Lied 157c alle verzen (‘Met hart en ziel maak ik Hem groot’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen Lied 157a, alle vier verzen (‘Mijn ziel maakt groot de Heer’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Fuga sopra: Magnificat BWV 733 – J.S.Bach