Dienst 11 oktober 2020

Geplaatst op 10 okt 2020

Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers
Hervormde Gemeente Sleeuwijk
Thema: ‘Eenheid en verscheidenheid’

Zondag 11 oktober 2020

Liturgische kleur: rood

 

 • Orgelspel
 • Welkomstwoord door de ouderling van dienst
 • Aanvangslied: Lied 971: 1 en 3 (‘Zing een nieuw lied voor God de Here’)
 • Bemoediging en groet
 • Drempelgebed door de voorganger
 • Smeekgebed en Gloria samen gezongen:
 • Bijbellezing door de lector gelezen: Ezra 1 en 3: 1 – 6
 • Zingen: Lied 968: 1, 2 en 5
 • Overweging: Thema: ‘Eenheid en verscheidenheid’
 • Muzikaal moment
 • Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3
 • Afscheid van aftredende ambtsdrager
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers
 • Zingen: Lied 973
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden en het Onze Vader-gebed:
 • Zingen: Lied 993: 1, 2 en 7 (‘Samen op de aarde’)
 • Zegen
 • Orgelspel