Dienst 11 juli 2021

Geplaatst op 09 jul 2021

Liturgie zondag 11 juli 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Nu Leven’

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst:

Aanvangslied 975:1, 2 en 3 (‘Jezus roept hier mensen samen’)

Bemoediging en groet: (door de voorganger)

Moment voor de kinderen (door leiding zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’ (gezongen door de zangers)

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed: (door de voorganger gesproken)

Loflied (Gloria): Psalm 118: 9 en 10 (‘Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen’)

Bijbellezing: Johannes 5: 14 – 32

Zingen: Lied 534: 1 en 2 (‘Hij die de blinden weer liet zien’)

Overweging: Thema: ‘Nu Leven’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 973 alle vier verzen (‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als slotlied zingen we nu, Lied 974, de verzen 1, 2 en 3.

Zingen: Lied 974:1, 2 en 3 (‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel