Dienst 10 september 2023

Geplaatst op 08 sep 2023

Welkomstwoord.
Lied 612: 1 en 3
Stil gebed
Begroeting:
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige:
Gemeente: Ik ben en zal er zijn. Amen
Lied 298  (solo en ‘I’ steeds door voorganger. ‘II’ steeds door gemeente)
Bericht uit de wereld
Kyriegebed
Lied 305
Gesprek met de kinderen
Lied 935
Gebed bij de opening van de Schrift
Bijbellezing: Exodus 3: 1 – 14
Lied 319 : 1 en 2
Bijbellezing: Marcus 10: 46-52
Lied 319: 5, 6 en 7
Verkondiging
Lied 422
Slotgebeden afgesloten met getoonde Onze Vader in vele talen
Inleiding inzameling
Het ‘gave’ lied:
Zegenbede
Lied 418: 1 en 2