Dienst 10 oktober 2021

Geplaatst op 09 okt 2021

Liturgie zondag 10 oktober Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Levenslicht van God’

Orgelspel: Voluntary – J. Stanley 1713-1786

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 108: 1 en 2 (‘Mijn hart is, Heer, in U gerust’)

Bemoediging en groet

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed (door de voorganger gesproken)

Loflied (Gloria): Lied 261 alle vier verzen (‘Licht verlaat ons niet’)

Bijbellezing: Johannes 8: 12 – 20

Zingen: Lied 600 alle vijf verzen (‘Licht, ontloken aan het donker’)

Overweging: Thema: ‘Levenslicht van God’
Johannes 8:12 De woorden van Jezus, het lichaam van Christus:
‘Ik ben het licht voor de wereld.’
en vers 20 ‘Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.’

1. Licht dat leven geeft – toen en nu
2. De strijd over de vraag waar je licht voor je leven vindt … ?
3. Hier zoeken we bewust naar het licht van God in ons leven.

Muzikaal moment: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend – J. G. Walther (Lied 209)

Zingen: Lied 601 alle drie verzen (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als slotlied zingen we nu Lied 209, alle drie verzen.

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De ENE zegene u en behoede u;
de ENE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de ENE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen, amen, amen

Orgelspel: Fanfare – K. Leighton 1929- 1988