Dienst 10 mei 2020

Geplaatst op 06 mei 2020

Zingen: Lied  672:1 ‘Kom laat ons deze dag’
Zingen: Lied 942:1 en 3 ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’
Bijbellezing: Exodus 19
Zingen: Lied 868:2 ‘Lof zij de Heer’
Overweging: Thema: ‘God ervaren’
Zingen: Lied 701:3 ‘Zij danst in het vuur’
Zingen: Lied 675 : 1 en 2

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar dhr. en mevr. Vink, Rijksstraatweg 37C

De collecte van deze dienst is bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie