Dienst 10 juli 2022

Geplaatst op 09 jul 2022

Orgelspel
Welkom
Lied 320; 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 906: 1 en 2
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied
Lezing: Lucas 10: 25-37
Lied 909
Overweging ‘Ontvangen’
Muzikaal moment
Lied 880
Gebeden, afgesloten met gesproken ‘Onze vader’
Aankondiging collecten
Lied 863: 1, 2, 5 en 6
Zegen met gezongen amen
Orgelspel