Dienst 10 januari 2021

Geplaatst op 08 jan 2021

Liturgie zondag 10 januari 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: groen

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Binnenkomst diaken, ouderling van dienst en predikant

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Muziekstuk van Telemann, gezongen door de jongenssopranen:
Bram Beijer, Jesse Zeldenrust, Zefanja en Jochanan van de Poel.
M.m.v. Jet Beijer, dwarsfluit.
Meine Seele
hört im Sehen,
Wie, den Schöpfer
zu erhöhen,
Alles jauchzet,
alles lacht.
Höret nur,
des erblühnden
Frühlings Pracht
Ist die Sprache der Natur,
Die uns deutlich
durchs Gesicht,
Allenthalben
mit uns spricht.

Smeekgebed

Zingen: Glorialied 869: 1, 3 en 6

Bijbellezingen door de lector gelezen:
1e Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40: 1 – 11

Zingen: Lied 313: 1 en 5

2e Lezing uit het evangelie volgens Marcus 1: 1 – 11

Zingen: Lied 439: 1 en 2

Overweging

Kort muzikaal moment

De koorleden komen weer op het liturgische centrum staan

Zingen: Lied 362: 1 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed
Als afsluiting van de gebeden wordt Vater Unser van Arvo Pärt gezongen
door de jongenssopranen:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied 969: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Amen, amen, amen (gezongen door koorleden)