Dienst 1 november 2020

Geplaatst op 31 okt 2020

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Dankdag’

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 136: 1, 12 en 13 (‘Loof de Heer, want Hij is goed’)

Bemoediging en groet:

Drempelgebed

Smeekgebed en Loflied (Kyrie en Gloria) samen gezongen:
Lied 717, alle vier verzen (‘Waartoe geploegd, als ’t zaad’)

Bijbellezing door de lector gelezen: Matteüs 20: 1 – 16

Zingen: Lied 718, alle vier verzen (‘God, die leven hebt gegeven’)

Overweging: Thema: ‘Dankdag’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 720, alle vijf verzen (‘Alleen te leven om te zwoegen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied: 719, alle vijf verzen (‘Loof God voor de vruchten van boomgaard en land’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen door koorleden)

Orgelspel