Dienst 1 mei 2022

Geplaatst op 29 apr 2022

Orde van dienst op zondag 1 mei 2022, gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom

Lied 33:1.2

Bemoediging en groet

Lied 33:8

Gebed om ontferming

Lied 645:1.2.3

Moment KND en kinderlied ‘Kom van boord!’

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Jesaja 61:1-3

Lied 802:1.2.3.4

Lezing: Johannes 21:1-14

Lied: 644

Verkondiging

Lied: 939:1.3

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’

Aankondiging collecten

Lied 642:1.2.3.4.7

Zegen en gezongen amen 431b

Orgelspel