De organisten

Elke zondagmorgen is er weer een organist bereid om de gemeentezang te begeleiden en de kerkdienst verder muzikaal te omlijsten.
Een waardevolle aanvulling om een volwaardige eredienst te kunnen vieren.
De organisten van onze gemeente zijn de vakmensen, die deze taak goed kunnen uitvoeren.
In de maanden mei en november komen ze bij elkaar om het rooster voor het volgende halfjaar vast te stellen.
En als een organist onverhoopt niet kan spelen, dan is er altijd de bereidheid om voor de collega de orgelbeurt over te nemen.

Tijdens de erediensten kunnen we genieten van het orgelspel van
dhr. Henk van Andel en dhr. Sietse van Wijgerden.
En vanwege de orgelrenovatie zal ook het plezier van de organisten om te spelen zeker zijn toegenomen.
De organisten ontvangen een vergoeding voor hun muzikale bijdrage.

Per 1 januari 2022 hebben we afscheid genomen van onze organist dhr. Wynsen Faber.
Hij heeft aangegeven niet meer ingeroosterd te willen worden, maar blijft in noodgevallen wel beschikbaar. En daar zijn we blij mee.
Vele jaren heeft Wynsen de erediensten met passie begeleid. Een aantal keren hebben we zelfs kunnen genieten van het samenspel met dochter Marja op de dwarsfluit.
Voor velen zijn dat mooie herinneringen.
Graag willen we Wynsen hartelijk bedanken voor zijn trouwe inzet en wensen hem nog vele gezonde jaren toe.