De collectanten van onze gemeente

Wanneer er een collecte wordt gehouden voor onze Hervormde Gemeente worden de collectanten gevraagd om de brieven te bezorgen bij de gemeenteleden.
Bij de Aktie Kerkbalans wordt tevens gevraagd om het antwoord voor deze aktie te gaan ophalen.

De wijken zijn meestal niet groot en een wandeling is dan vaak niet zo’n bezwaar.
Maar bij regen en ander ongemak moet ook dit werk worden verricht.

Het woord collectant is eigenlijk niet correct, want echt collecteren wordt niet meer verwacht.
Het is alleen bezorgen of eventueel ophalen, zoals bij de Aktie Kerkbalans.

De namen van onze collectanten staan vermeld bij de wijkindeling.
Zonder hen zou onze gemeente geen inkomsten hebben.
Hun inzet is daarom zeer belangrijk. Een woord van dank voor het plichtsgetrouw bezorgen is op z’n plaats.