De aangepaste coronaregels vanaf oktober

Geplaatst op 24 sep 2021

De coronamaatregelen zijn gelukkig enigszins versoepeld.

Donderdag 23 september hebben we in de kerkenraad besproken hoe we deze versoepelingen verstandig kunnen toepassen in onze gemeente. We hebben daarbij het advies van de landelijke PKN bekeken en overleg gehad met de Gereformeerde kerk in Sleeuwijk.
We hebben voor de periode vanaf 1 oktober besloten het als volgt te doen.

  1. Aanmelden vooraf voor de zondagse diensten hoeft niet meer vanaf oktober. Ieder die wil kan gewoon komen.
    We danken Cees Reemst hartelijk voor het vele maanden regelen van het aanmelden!
  2. We gaan niet vragen om een coronapp of om een recente negatieve testuitslag, maar we vertrouwen erop dat iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona thuis zal blijven.
  3. Binnen de kerk houden we wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen dan het eigen gezin. Daarom wordt u ook verzocht uw jas niet aan de kapstok te hangen maar mee te nemen naar de kerkzaal.
  4. Om binnen de kerkzaal op een eenvoudige manier de 1,5 meter aan te houden zonder dat we iedereen een plaats toe hoeven te wijzen, zullen we de banken om en om gebruiken. U wordt daarom verzocht de banken waar vanaf zondag 3 oktober een sticker op zit niet te gebruiken.
  5. Voorlopig gaan we nog door met vier voorvoorzangers en zingen we alleen het slotlied en het amen als gemeente mee. Als dat goed gaat en het aantal besmettingen in het land niet oploopt overwegen we vanaf november weer over te gaan op de normale gemeentezang.

De normale collectes tijdens de dienst voor kerk en diaconie zullen we voorlopig nog niet houden.
We vragen iedereen dat dus nog per bank te doen.
Vanaf 10 oktober willen we wel weer de uitgangscollecte voor de Koren-aar gaan houden.

Verder rijdt inmiddels ook de kerkauto weer voor gemeenteleden die de diensten willen bezoeken maar die moeilijk zelf naar de kerk kunnen komen. Aanmelden daarvoor kan bij Bas Udo, telefoon 06-10779181.

Namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek