Coronaregels en avondmaal op 28 november

Geplaatst op 18 nov 2021

Coronamaatregelen

Het aantal besmettingen is de laatste tijd helaas sterk gestegen. Daarom heeft de landelijke kerk de adviezen aan de plaatselijke gemeenten ook weer aangescherpt.
Zo moet binnen de kerk de afstand van 1,5 meter naar anderen dan het eigen gezin zo goed mogelijk gegarandeerd worden. We blijven daarom de banken om en om gebruiken.
Verder is het dringende advies om een mondkapje te dragen zodra men loopt.
Met het zingen in de dienst wordt terughoudendheid geadviseerd. Daarom blijven we voorlopig met vier voorzangers werken en zingen we alleen het slotlied en het Amen met z’n allen.
Gelukkig worden alle diensten gestreamd zodat iedereen die wil de diensten thuis bij kan wonen, op het moment zelf of later.
Koffie drinken na de dienst kan voorlopig helaas niet.
En tot slot hebben we de deurcollecte voor de Koren-aar voorlopig weer in de ijskast gezet. We hopen dat u per bank weer geld wilt overmaken net zoals voor de andere collecten voor CvK en diaconie.
Op de website staan de rekeningnummers, maar voor uw gemak nemen we ze hier ook weer een keer op:

Rekeningnummer van de CvK:
NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk.

Rekeningnummer van de Diaconie:
NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk.

 

Avondmaal op 28 november

Op 28 november vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar. Dat doen we weer op dezelfde manier zoals de laatste keren. Iedereen die de viering in de kerk bijwoont krijgt van de diakenen bij binnenkomst persoonlijk brood en wijn aangereikt. Dat neemt men mee naar de zitplaats in de kerk. Tijdens de avondmaalsviering neemt ieder dan zittend op de eigen plaats brood en wijn op het moment dat de voorganger dat aangeeft.
Uiteraard kan ieder ook thuis het Avondmaal meevieren. In dat geval is het verstandig om vooraf zelf brood en wijn klaar te zetten.
De Avondmaalscollecte is deze keer voor het inloophuis Altena.