Contact

U kunt ons bereiken op het telefoon nummer 0183 – 301865
Mailen? Schrijf naar info@hervormdsleeuwijk.nl

Bezoekadres:
Esdoornlaan 30
4254 AV Sleeuwijk

Dienst: iedere zondag om 10.00 uur.

Postadres:
Tienhont 3
4254 CL Sleeuwijk

Ook kunt u uw vraag direct stellen via onderstaand contactformulier.

Melden

Belangrijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, enz. graag melden aan de predikant en de pastorale ouderling. Voor namen en telefoonnummers zie Nieuwe indeling wijken voor het pastoraat vanaf 2021

Verder stelen we een bericht aan de scriba, Elly de Munnik-Hartman ook op prijs. Zie het postadres of per mail: scriba4254@gmail.com

Dopen
Voor een verzoek tot dopen dient u contact op te nemen met de predikant. De data van de doopdiensten worden tijdig vermeld in ons eigen blad “Tussen de regels door” en/of in het regio kerkblad “Kerkklanken”. Voorafgaand aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats.

Huwelijk
Voor een verzoek tot zegening van een huwelijk dient u contact op te nemen met onze predikant.
Ook levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Tenminste één van de betrokkenen dient meelevend lid van de gemeente te zijn.

Overlijden
Familieleden van de overledene nemen in eerste instantie contact op met onze predikant. Is deze niet bereikbaar, dan wordt contact opgenomen met de voorzitter van het pastoraat of de ouderling algemene dienst.
In het volgende document kunt u alle informatie vinden: Hoe kom ik na het overlijden van een dierbare in contact met de kerk

 

Koren-aar

Voor vragen over huur en gebruik van de Koren-aar, klik voor meer informatie op Koren-aar