Contact

U kunt ons bereiken op het telefoon nummer 0183 – 301865
Mailen? Schrijf naar info@hervormdsleeuwijk.nl

Bezoekadres:
Esdoornlaan 30
4254 AV Sleeuwijk

Dienst: iedere zondag om 10.00 uur.

Postadres:
Tienhont 3
4254 CL Sleeuwijk

Ook kunt u uw vraag direct stellen via onderstaand contactformulier.

Melden

Belangrijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, enz. graag melden aan de predikant en de pastorale ouderling. Voor namen en telefoonnummers zie Nieuwe-indeling-wijken-voor-het-pastoraat-vanaf-2023

Verder stelen we een bericht aan de scriba, Elly de Munnik-Hartman ook op prijs. Zie het postadres of per mail: scriba4254@gmail.com

Dopen
Voor een verzoek tot dopen dient u contact op te nemen met de predikant. Voorafgaand aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats.

Huwelijk
Voor een verzoek tot zegening van een huwelijk dient u contact op te nemen met onze predikant.
Ook levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Tenminste één van de betrokkenen dient meelevend lid van de gemeente te zijn.

Overlijden
Familieleden van de overledene nemen in eerste instantie contact op met onze predikant. Is deze niet bereikbaar, dan wordt contact opgenomen met één van de contactpersonen in geval van overlijden van een gemeentelid of de ouderling algemene dienst.
In het volgende document kunt u alle informatie vinden: Hoe kom ik na het overlijden van een dierbare in contact met de kerk

Wensen met betrekking tot een uitvaart kunt u invullen in het hier te downloaden Uitvaartwensenformulier .

Vertrouwenspersoon

De kerk heeft als vertrouwenspersoon aangesteld dhr. Ton Wintels, email t.wintels@dehoop.org en mobiel (06)48528149.
Voor informatie over vertrouwenspersonen en het beleid veilige kerk, zie Over veilige kerk

 

Koren-aar

Voor vragen over huur en gebruik van de Koren-aar, klik voor meer informatie op Koren-aar