Collecten in 40-dagentijd

Geplaatst op 25 feb 2023

Bericht van de Diaconie

Binnenkort vangt de 40-dagentijd aan. Onderstaand treft u een toelichting op een aantal collecten in de 40-dagentijd aan.

26 februari –  Collecte t.b.v. Gedetineerden

Omzien naar gevangenen in Nederland.

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen,maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak uw bijdrage over o.v.v. collecte Gevangenenzorg.

U kun uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769,

of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd

Collecte 19 maart – Zambia

Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktische te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over o.v.v. collecte Zambia. Dat kunt u doen op het rekeningnummer van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769.

Hartelijk dank voor uw gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/kinderenzambia

Collecte 2 april – Paaschallenge

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over o.v.v. collecte Kinderen en jongeren.

Dat kunt u doen op het rekeningnummer van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769, onder vermelding van;

Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd

Collecte 9 april – Moldavië

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over o.v.v. Diaconaat Moldavië. Dan kunt u dat doen op het rekeningnummer van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769.

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken? Hartelijk dank!