Collectedoel met Pinksteren op 5 juni 2022

Geplaatst op 01 jun 2022

Op 5 juni Pinksteren collecteren we via Kerk in Actie voor mensen
in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze
leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit
ooit kunnen doorbreken.
Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in
hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen
de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God
mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze
hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun
voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten.
En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed
samenwerken loont, worden ze enthousiast.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over aan de Diaconie onder
vermelding van “Zuid Afrika” rekeningnummer
NL78RABO0368704769 diaconie Hervormd Sleeuwijk.
Bedankt voor uw steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.