collectedoel avondmaalsdienst 11 feb. 2024; Stichting Ambulancewens

Geplaatst op 04 feb 2024

Stichting Ambulancewens; collectedoel avondmaalsdienst op 11 februari 2024
Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bijwonen.
Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale
patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen
die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer
mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier
vervoerd kan worden.
Stichting Ambulance Wens vervuld wensen met speciaal voor dit doel ontworpen
ambulances voorzien van onder andere een extra comfortabele brancard en ramen
rondom. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee. Per dag
vervult de Stichting 5 à 7 wensen en inmiddels zijn er sinds de oprichting in 2007
meer dan 20.775 wensen vervuld.
Alle wensen worden gratis vervuld. De kosten voor iedereen in de ambulance
worden door de Stichting gedragen. In de ambulance kunnen in totaal 5 personen
namelijk de patiënt, 2 familieleden/vrienden van de patiënt en 2 vrijwilligers van de
Stichting (chauffeur en verpleegkundige). Sommige mensen denken dat Stichting
Ambulance Wens alleen het vervoer regelt, maar dat is niet zo. De Stichting regelt
al jaren de gehele wens van toegangskaarten tot bijvoorbeeld het eten aan toe.
De Stichting Ambulancewerk is geheel afhankelijk van giften van particulieren en
bedrijven. Wij vragen u dan ook uw gift voor dit doel over te maken in de
collectezak of per bank of giro. Alvast bedankt namens de Diaconie.
Logo ambulancewens