collectedoel 25 december 2023

Geplaatst op 16 dec 2023

Bericht van de Diaconie
Het doel van de collecte in de dienst van 25 december a.s.
is het project ‘Kinderen in de knel’ van Kerk in actie.
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven
zonder de bescherming van volwassenen.
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen.
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.
Kerk in actie stimuleert ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.
Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.
Geeft u alstublieft uw gift in de kerk of maak deze over per bank of giro
met vermelding van ‘Kinderen in de knel’.
Hartelijk dank!