Cantatedienst 27 november 18.30 uur

Geplaatst op 12 nov 2022

De kerk, daar zit muziek in.
Zondag 27 november om 18.30 uur cantatedienst in de Hervormde Kerk

Muziek is niet weg te denken uit de Kerk.
Op velerlei manieren draagt muziek bij aan het gemeentezijn. Op droevige momenten geven muziek en zang troost en op vreugdevolle momenten geven ze uitdrukking aan onze blijdschap.
Muziek in de kerk verbindt ook en geeft de mogelijkheid actief te zijn in de dienst.

Al enige tijd geven Hervormd en Gereformeerd daar samen extra vorm aan onder het motto “De kerk, daar zit muziek in”.
Zo was er op 16 oktober een speciale vesper.
Op zondag 27 november is de volgende keer. Het is dan eerste Advent, de uitgelezen dag voor de Bachcantate Nun Komm der Heiden Heiland. Om 18.30 uur bent u van harte welkom in het Hervormde Kerkgebouw.

De cantate Nun Komm der Heiden Heiland is gebaseerd op een lied dat wel wordt gezien als het oudste kerstlied dat er is, een lied van Ambrosius. Luistert u in dit opgetogen stuk naar vreugdemotieven in het openingskoor, naar de lichtvoetige klanken in de tenoraria, de krijgsachtige heldenklanken in de basaria, en in het tedere duet voor sopraan en alt, het geheel afgesloten met het koor dat dan nog een keer het lied van Ambrosius zingt. Dat alles uitgevoerd door de Cantorij van Arkel olv Michiel ter Heide, met solisten als tenor Roelof Polinder en bariton Sietse van Wijgerden. Het geheel wordt begeleid door professionele barokmusici met strijkers, hobo’s en kistorgel met Marcel van der Poel.

Van harte uitgenodigd dus op 27 november om 18.30 uur!
Dankzij een subsidie van de PKN is dit haalbaar geworden. Aan de uitgang zullen we collecteren als bijdrage in de verdere kosten

Gijsbert van der Beek en Sietse van Wijgerden.