Bericht van overlijden van Siep Blankers-Sijsma

Geplaatst op 17 jan 2024

In de vroege ochtend van dinsdag 16 januari is in haar kamer in het Merwedehuis, in het bijzijn van haar dochter Ina, overleden mevrouw

Siep Blankers- Sijsma

Sinds 2010 weduwe van Cor Blankers

Siep Blankers was 83 jaar oud.

Na haar ongelukkige val op oudejaarsdag waarbij ze haar pols en heup brak werd ze op haar verzoek nog een paar keer per ambulance naar Dordrecht gebracht om te dyaliseren.

Dit bleek voor Siep fysiek ondoenlijk te zijn waarom besloten werd hiermee te stoppen.

A.s. zondag zal in de gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk worden stilgestaan bij haar overlijden.

In de dienst van 28 januari in onze kerk zullen we Siep gedenken door het noemen van haar naam en het aansteken van de gedachteniskaars.

Wij condoleren haar kinderen met partners en haar kleinkinderen en wensen hen sterkte en kracht toe en de liefde van een meelevende God.

Gelegenheid om de familie te condoleren is er op vrijdag 19 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur in afscheidshuis Authena, ’t Zand 9 te Sleeuwijk.

De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op maandag 22 januari om 13.00 uur vanuit onze Hervormde Kerk onder leiding van ds. Aart van Beem.

Deze dienst zal ook via livestream te volgen zijn.

Na de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan Kerkeinde 31 is er in het kerkje ook nog gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: Espendreef 18, 4254 BT, Sleeuwijk

De rouwkaart treft u hier aan: Rouwkaart Siep Blankers-Sijsma