Bericht van overlijden van Jaap Roeland

Geplaatst op 01 jul 2023

Op donderdagmiddag 29 juni overleed in het hospice te Leerdam, na een lang ziekbed

Jacob Jan Roeland

Jaap

Jaap overleed op de leeftijd van 66 jaar.

Zijn afscheidsdienst is op donderdag 6 juli om 13.30 uur vanuit het oude kerkje aan de begraafplaats in Sleeuwijk.

In de gezamenlijke dienst van zondag 2 juli zal zijn overlijden worden meegedeeld door
ds. Leo van Oosterom waarna we in de gezamenlijke dienst van 9 juli, ook in de Ontmoetingskerk, Jaap Roeland zullen gedenken met het noemen van zijn naam en het aansteken van de gedachteniskaars aan de Paaskaars.

Wij condoleren zijn zussen en broer, hun partners en verdere familie en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Moge Jaap Roeland rusten in vrede.

De rouwkaart vindt u hier: Rouwkaart Jaap Roeland

Liesbeth Verspui