Bericht van de diaconie

Geplaatst op 22 nov 2022

Bericht van de Diaconie,

In deze tijd hebben de huidige energiecrisis, de hoge inflatie, huurverhogingen en zorgkosten etc.  grote invloed op de financiën van alle gezinnen/alleenstaanden. Met name degenen met een minimum inkomen komen in de betalingsproblemen.

Hoewel deze gezinnen/alleenstaanden in zekere mate ondersteund worden door middel van het verstrekken van toeslagen en een beroep kunnen doen op de Voedselbank, wil dit niet zeggen dat daarmee alle problemen zijn opgelost.

Daarnaast zijn er gezinnen/alleenstaanden die net iets boven het minimumloon verdienen of uitgekeerd krijgen, maar door dit feit geen beroep kunnen doen op toeslagen en/of voedselbank en de nodige problemen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

De Diaconie is ervoor om ondersteuning te bieden in een met u te overleggen vorm van hulp. Mocht u zich in een situatie bevinden waarin dit op korte termijn nodig is, vragen wij u dit aan te geven bij de voorzitter van de Diaconie Marianne Hartman telefoonnummer 0183302346, mailadres mariannehartman1957@gmail

U kunt dit desgewenst ook bij één van de andere diakenen, kerkenraadsleden of pastorale medewerkers aangeven. Discretie is uiteraard verzekerd.

N.B. Onlangs heeft/zal ieder gezin in de maanden november en december een bijdrage in de energiekosten ontvangen van € 190,=.

Niet iedereen heeft deze bijdrage echt nodig en overweegt zelfs om deze bijdrage of een deel daarvan te doneren aan een goed doel. Dit kan natuurlijk ook aan de diaconie van onze kerk! Mocht u dit willen doen vermeld dan bij uw gift “Ondersteuning”.

Dit geld kan de diaconie op haar beurt weer inzetten voor eventuele ondersteuning van bovenvermelde gezinnen/alleenstaanden.

De Diaconie.