Bericht van de Diaconie

Geplaatst op 13 mei 2023

Bericht van de Diaconie

In de laatste Kerkenraadsvergadering is de Kerkenraad akkoord gegaan met het voornemen tot aansluiting van de Diaconie aan het Armoedepact. Het Armoedepact is een initiatief van gemeente Altena met de bedoeling zo mogelijk armoede te bestrijden in Altena en hulp te bieden aan mensen die in een dergelijk situatie zijn komen te verkeren.

De hulp die geboden wordt bestaat o.a. uit het vergroten van de zelfredzaamheid en het verwijzen naar instanties en wordt gedaan door vrijwilligers en speciaal opgeleide schuldhulpmaatjes. Om dit alles te coördineren is een Stichting ‘Hulp met elkaar Altena’ opgericht en officieel gestart in december 2022.

De lokale kerken, waaronder nu dan ook de diaconie van onze Hervormde gemeente Sleeuwijk, willen de gemeente Altena daarbij ondersteunen.

NB. Er liggen een aantal folders in de kerk over het Armoedepact. Wilt u meer informatie over het Armoedepact spreekt u dan één van de Diakenen aan.

De Diaconie