Avondmaalscollecte zondag 3 december 2023

Geplaatst op 30 nov 2023

Bericht van de Diaconie.
Het doel van de avondmaalscollecte is bestemd voor het
nog te bouwen Hospice in Sleeuwijk. In het Hospice worden
terminale patiënten opgenomen die in een prettige omgeving
en sfeer hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen.
Enerzijds om de familie te ontlasten van de mantelzorg,
anderzijds om patiënt en familie de mogelijkheid te bieden
afscheid van elkaar te kunnen nemen.
Om dit te bewerkstelligen zorgen goed opgeleide vrijwilligers
voor de nodige zorg. Daarnaast nemen verpleegkundigen de
professionele zorg op zich.

Het Hospice is voor een groot deel afhankelijk van giften uit
fondsen. Voor de bouw, loon en exploitatiekosten e.d. is veel geld nodig en
doet het Hospice een beroep op fondsen, bedrijven en particulieren
en in dit geval op ons als gemeente om aan de nodige gelden te
komen.
Uw steun is nodig en ook als diaconie vragen wij u uw gift te
geven in de collecte in de kerk of per bank over te maken.
Alvast hartelijk bedankt voor uw gaven.