Avondmaalscollecte op zondag 23 oktober 2022

Geplaatst op 17 okt 2022

Zondag 23 oktober vieren we het heilig avondmaal met elkaar.
De avondmaalscollecte is dan bestemd voor “ VLUCHTELINGENWERK ALTENA “.
Het is dagelijks in het nieuws: de zgn. “ Vluchtelingencrisis “. Ook in onze gemeente worden vluchtelingen opgevangen.
De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Altena helpen deze nieuwkomers met het opbouwen van een nieuw bestaan in onze regio.
Dit doen ze d.m.v. hulp bij juridische- en ambtelijke procedures, taallessen en hulp bij het vinden van een huis en werk.
Helpt u mee om dit belangrijke werk te steunen? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over aan de Diaconie onder
vermelding van “Vluchtelingenwerk Altena”. Rekeningnummer NL78RABO0368704769 Diaconie Hervormd Sleeuwijk.
Bedankt voor uw steun!
De Diaconie