Avondmaal collectedoel op 12 juni 2022

Geplaatst op 01 jun 2022

Op 12 juni is de Avondmaal collecte bedoeld voor ‘Stichting Sosijn’ in Dussen.
‘Stichting Sosijn’ is een kleinschalige vorm van wonen, dagopvang en logeren.
Deze is bestemd voor kinderen met een (meervoudige) beperking.
Men biedt 24/7 zorg op maat met opvang door de weeks en in het weekend.
Er is ondersteunende en activerende begeleiding, die het voor de ouders mogelijk maakt
met een gerust hart de zorg van hun kind over te dragen.
De medewerkers zijn gespecialiseerd en bieden professionele zorg.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over aan de Diaconie onder vermelding van ‘Stichting Sosijn’,
rekeningnummer NL78RABO0368704769 diaconie Hervormd Sleeuwijk.
Bedankt voor uw steun!
De Diaconie