Ander onderhoud

Regelmatig worden alle gebouwen met de inventaris geïnspecteerd door leden
van het College van Kerkrentmeesters.

De cv-ketels, die qua leeftijd het plotseling gaan begeven worden vervangen.
We hebben voorgenomen om pas te gaan vervangen als de noodzaak zich aandient.
Niet de leeftijd van de ketel is bepalend, maar het functioneren van de ketel.
Om deze reden zijn er in 2019 twee ketels van de kerkzaal vervangen.
Ook in 2022 waren er drie cv-ketels aan vervanging toe, omdat er op het functioneren geen garantie meer werd gegeven.

Het onderhoud van het pand Tienhont 1 heeft bij nadere inspectie een hogere prioriteit gekregen. Helaas heeft de aannemer, die in het voorjaar de opdracht had gekregen voor het vervangen enkele kozijnen lange tijd op zich laten wachten.
We hebben tenslotte de aannemer verzocht af te zien van de opdracht, zodat er niet nog meer tijd gaat verstrijken. We proberen nu in versneld tempo de werkzaamheden uit te laten voren.
Het ziet er naar uit dat de onkosten behoorlijk gaan oplopen.
Inmiddels is de opdracht om een deel van de kozijnen te vervangen gegeven aan Nova Front uit Hardinxveld-Giessendam.
Eind juni worden de werkzaamheden afgerond.

Gezien de oplopende kosten hebben we het plan opgevat om de schilderswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.
Inmiddels hebben dhr. Bert Dubbeldam en dhr. Henk van Diest deze werkzaamheden afgerond.
Het pand Tienhont 1 ziet er weer verzorgd uit.