Actie Kerkbalans 2022

Beste gemeenteleden,

Verreweg de belangrijkste financiƫle bijdrage voor onze Hervormde Gemeente is de actie Kerkbalans.
Jaarlijks wordt deze actie georganiseerd in januari. En dit jaar vormt geen uitzondering.

Vanaf maandag 10 januari worden de enveloppen met daarin een folder, een toezeggingsformulier en een antwoordenvelop door de wijkbezorgers verspreid.
U heeft ruimschoots tijd om het toezeggingsformulier in te vullen.
Deze wordt weer vanaf maandag 24 januari bij u opgehaald.
Legt u de antwoordenvelop met daarin het toezeggingsformulier alvast klaar.
Voor de wijkbezorgers bespaart het een flinke tijdsinvestering.
Dank voor uw medewerking.

Op zaterdag 29 januari worden de enveloppen geopend en de toegezegde bedragen genoteerd.
Op zondag 30 januari wordt de voorlopige opbrengst tijdens de kerkdienst bekendgemaakt.

Uiteraard hopen we dan een mooi resultaat te kunnen melden.

Mocht u het toezeggingsformulier zijn kwijtgeraakt, dan kunt u via onderstaande link het formulier downloaden.
Ook de linkjes naar de brieven zijn geplaatst.

Om te downloaden:
Brief voor de jeugd.
Brief voor de overige gemeenteleden.
Het toezeggingsformulier.

Heeft u andere vragen, stuur dan een e-mailtje naar kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.
Uw vraag zal spoedig beantwoord worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Het College van Kerkrentmeesters.