Actie Kerkbalans 2021

Beste gemeenteleden,

Verreweg de belangrijkste financiële bijdrage voor onze Hervormde Gemeente is de actie Kerkbalans.
Jaarlijks wordt deze actie georganiseerd in januari.
En dit jaar vormt geen uitzondering.

Op 30 januari jl. hebben de kerkrentmeesters de opgehaalde enveloppen in ontvangst genomen.
De eerste telling vergelijken we altijd met de eerste telling van 2020.
In 2020 ontvingen we aan directe giften en toezeggingen € 59.698,92
Voor dit jaar mogen we een bedrag van € 61.162,36 tegemoet zien.
Een verhoging van maar liefst € 1.463,44.
Hiermee geeft u aan dat de Hervormde Gemeente een waardevolle toekomst tegemoet mag zien.

Op dit moment hebben we van een aantal gemeenteleden nog geen bericht over hun toezegging ontvangen.
De kerkrentmeesters gaan er vanuit dat ook dit jaar een vergelijkbaar bedrag als nagekomen toezeggingen mag worden ontvangen.

Uiteraard zijn we bijzonder blij dat we deze mooie opbrengst kunnen meedelen.
Alle gemeenteleden, die bijgedragen hebben willen we daarvoor hartelijk bedanken.

De wijkbezorgers (collectanten) hebben ook hun inzet getoond. Soms zelfs meerdere malen op hetzelfde adres aangebeld.
Ook dat verdient grote waardering.

Mocht u het toezeggingsformulier zijn kwijtgeraakt, dan kunt u via onderstaande link het formulier downloaden.
Ook de linkjes naar de brieven zijn geplaatst.
Het ingevulde toezeggingsformulier (ook met adresgegevens) kunt u in een gesloten envelop afgeven aan één van de kerkrentmeesters
of in de brievenbus van Tienhont 3 deponeren.

Heeft u andere vragen, stuur dan een e-mailtje naar kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.
Uw vraag zal spoedig beantwoord worden.

Om te downloaden:
Brief voor de jeugd.
Brief voor de overige gemeenteleden.
Het toezeggingsformulier.