Actie Kerkbalans 2022

Beste gemeenteleden,

Verreweg de belangrijkste financiële bijdrage voor onze Hervormde Gemeente is de actie Kerkbalans.
Jaarlijks wordt deze actie georganiseerd in januari. En dit jaar vormt geen uitzondering.

Vanaf maandag 10 januari zijn de enveloppen met daarin een folder, een toezeggingsformulier en een antwoordenvelop door de wijkbezorgers verspreid.
Deze is weer vanaf maandag 24 januari bij u opgehaald.

Was u niet thuis? Graag ontvangen we uw antwoord in de brievenbus van Tienhont 3.
Afgeven aan een kerkenraadslid of kerkrentmeester kan ook.
Dank voor uw medewerking.

Op zaterdag 29 januari zijn de enveloppen geopend en de toegezegde bedragen geteld.
Bij de eerste telling hebben we € 59.512,92 mogen noteren.
Vorig jaar bracht de eerste telling € 61.162,36 op.  Voor 2020 was de opbrengst € 59.698,20.
We kunnen constateren dat het opnieuw een mooi resultaat is geworden.
Graag willen we alle gemeenteleden, die hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken.

Mocht u om een andere reden niet in de gelegenheid zijn geweest een reactie te geven, dan kunt u het toezeggingsformulier alsnog downloaden, invullen en in een envelop doen
en deze in de brievenbus van Tienhont 3 doen.
Uw envelop wordt ook graag in ontvangst genomen door een kerkenraadslid of kerkrentmeester.

Op zondag 30 januari hebben we de voorlopige opbrengst tijdens de kerkdienst bekendgemaakt.

Om te downloaden:
Brief voor de jeugd.
Brief voor de overige gemeenteleden.
Het toezeggingsformulier.

Heeft u andere vragen, stuur dan een e-mailtje naar kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.
Uw vraag zal spoedig beantwoord worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Het College van Kerkrentmeesters.