Werelddiaconaat

Zoals u wellicht al heeft gelezen in Kerkklanken of op de beamer, heeft de ZWO in overleg met de beide diaconieën besloten om zichzelf als taakgroep op te heffen per 31 december 2019. De taken van de ZWO worden afzonderlijk overgenomen door de beide diaconieën. Over de exacte invulling wordt u op een later moment geïnformeerd. De nieuwe naam van de zendingsactiviteiten is: Werelddiaconaat. Wij zouden het zeer waarderen als u ook in de toekomst de activiteiten van het Werelddiaconaat van de diaconie wilt ondersteunen. Alleen met uw hulp kunnen wij verder. Daarom treft u bijgaand een machtigingsformulier aan. Indien u het Werelddiaconaat een warm hart toedraagt, vragen wij u vriendelijk dit formulier ingevuld en ondertekend, in te leveren bij één van de diakenen. Mocht u het formulier niet aantreffen, raadpleeg dan de diaconie.

 

 

 

                                                                

Aankomende activiteiten