Koren-aar

De bijgebouwen die onder deze naam worden geëxploiteerd, zijn gebleken uitermate functioneel te zijn. Niet alleen voor ons eigen gemeentewerk, maar ook voor de samenleving ter plaatse.

In de Koren-aar zijn 4 zalen voor allerlei activiteiten voor groepen van 5 tot maximaal 100 personen beschikbaar. Allereerst worden de zalen gebruikt voor eigen kerkelijke vergaderingen en activiteiten, maar daarnaast bestaat er de mogelijkheid om zaalruimte te huren. Denkt u hierbij aan vergaderingen, cursussen, lezingen, tentoonstellingen, maar ook voor (kleine) recepties en (verjaardags)partijen kan men terecht in de Koren-aar. Daarbij is ook de verzorging van een koffietafel of koud/warm buffet mogelijk. Met grote flexibiliteit zal door het team aan uw wensen tegemoet gekomen worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de beheerder, de heer B. Udo, Espendreef 24 , tel. 303071

Het team

Het team wordt gevormd door de dames:

Mevr. A. de Jong – van Pelt, tel. 303511

Mevr. N. Schaddelee – van den Heuvel, tel. 302971

Mevr. G. Udo – Dekker, tel. 303071

mevr. W. Boot – de Heer, tel. 504236

Huur zaalruimte

Zaal 3 € 35,00
Zaal 5 € 35,00
Zaal 6 € 35,00
Grote Zaal € 85,00
Kerkzaal € 190,00

Huishoudelijk reglement

1. Het bestuur van de Stichting “De Koren-aar” is verantwoordelijk voor alle activiteiten, welke plaats vinden in de Koren-aar.

2. Van de Hervormde Gemeente uitgaande activiteiten hebben te allen tijde, mits redelijk op tijd gemeld, voorrang op activiteiten van derden.

De overeenkomst met de Gemeente Werkendam, betreffende het gebruik van de zalen 3 en 4, is hiervan uitgezonderd. Het gebruik van deze zalen in het kader van de overeenkomst, heeft te allen tijde voorrang.

3. Niet toegestaan zijn activiteiten welke overlast of aanstoot geven aan medegebruikers van het gebouw en/of de omgeving. Geluidsoverlast is onder geen beding toelaatbaar.

4. Verhuur of gebruik van ruimten gebeurt via de beheerder.

5. De hoogte van de huurprijs voor de diverse ruimtes wordt door het bestuur vastgesteld.

6. Schade, verwijtbaar veroorzaakt door de huurder, dient vergoed te worden.

7. Verhuur van zalen, inclusief de keuken, is zonder aanwezigheid van de beheerder of diens vertegenwoordiger niet toegestaan.

8. Buitenkerkelijke activiteiten dienen op zaterdagavond om 24.00 uur te worden beëindigd en zijn in beginsel op zondag niet toegestaan.

9. In alles waar het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting “De Koren-aar”.

Aankomende activiteiten