Kerkbladen

Kerkklanken.
Kerkklanken is het kerkblad van het werkverband Woudrichem en verschijnt één keer per veertien dagen.
Berichten ter publicatie in Kerkklanken kunt u inleveren bij Gijsbert van der Beek.
E-mail: kerknieuws@live.nl

Een jaarabonnement kost € 22,50 als u een automatische incasso heeft afgegeven.
Het abonnement via een factuur kost € 25,00 per jaar.

Voor opgave abonnement:

Financiële Administratie Kerkklanken

De heer F. Schaddelee
Nieuwe Es 211
4254 AW Sleeuwijk
e-mail: fschaddelee@hetnet.nl

Het rooster voor 2024 met de data van verschijnen en inleveren kopij treft u hier aan: Rooster Kerkklanken 2024

 

Aankomende activiteiten