Kerk-anders

In de kerk draait alles om ‘vieren’ en ‘leren’. Op zondag in de kerk vieren we dat God een weg voor ons heeft uitgezet, vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Doordeweeks denken we erover na hoe we dat wat we vieren onder woorden kunnen brengen en hoe we dat praktisch kunnen invullen. Op het terrein van spiritualiteit en geloven is van alles ‘te koop’, er is veel te ontdekken. De gezamenlijke werkgroep KERK-ANDERS heeft een aantrekkelijk, boeiend en gevarieerd programma samengesteld waarin kerk, kunst, geloven, theologie, spiritualiteit, maatschappelijke betrokkenheid elkaar ontmoeten. Wij, als werkgroep, hopen u niet alleen te ontmoeten op zondag in het ‘vierhuis’, maar ook doordeweeks in het ‘leerhuis’. De werkgroep stelt het op prijs wanneer u zich voor de verschillende activiteiten tijdig aanmeldt.

U kunt zich aanmelden via mail: werkgroepkerk.anders@gmail.com
Of op één van onderstaande telefoonnummers !

Programma 2022              

Programma Kerk-Anders februari – juni 2022

Filmavond – De beentjes van SintHildegard

Datum                  : woensdag 23 februari 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : Koren-aar

Leiding                : Rien van de Kreeke

Jan (Herman Finkers) is 35 jaar getrouwd met Gedda (Johanna ter Steege). Gedda houdt zoveel Jan, dat hij het er benauwd van krijgt. Zij ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Wanneer hij een glas van tafel wil pakken, is zij hem al voor en reikt hem het glas aan. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden.

In een poging meer ruimte te krijgen, maakt Jan dermate rare sprongen, dat hij zijn huwelijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. In de beentjes van Sint-Hildegard nemen zij hun partners onder de loep en komt de vraag op: Hoeveel liefde is te veel liefde?

Groene theologie

Datum                  : maandag 28 februari en 7 maart 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : Trefpunt

Leiding                 : ds. Leo Oosterom

Bijna iedereen is zich bewust van het enorme belang van verantwoord omgaan met natuur en milieu. Toch blijft dat in onze kerken vaak beperkt tot het serveren van eerlijke koffie en het leggen van zonnepanelen op het dak. In de theologie wordt het een en ander opgehangen aan het begrip ‘rentmeesterschap’, maar dat is het dan ook wel zo ongeveer. Is dat echt het enige wat er te zeggen en te doen valt? Is er niet meer mogelijk en nodig?

Aan de hand van het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort bekijken we wat er vanuit Bijbel en theologie te zeggen valt over onze omgang met de schepping en onze plaats daarin. LET OP: aanmelding via oosterom@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

Partridge project

Datum                  : woensdag 9 maart 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : Koren-aar

Leiding                 : Henk van Diest en Huib Hartman

Een internationaal natuurontwikkelingsproject dat ook in het Land van Altena een nieuw cultuurlandschap laat zien. Hoe kan moderne landbouw toch samengaan met een rijk weide- en akkergebied. De term natuur inclusieve landbouw gaat steeds verder zijn intrede doen. En de patrijs is het boegbeeld van dit unieke Europese project. We volgen het leefpatroon van de patrijs op de voet. En daaraan gekoppeld het bevorderen van de biodiversiteit.

Een avond waar de natuur in onze omgeving in alle facetten de aandacht krijgt. Een project dat plaatsvindt in onze “achtertuin” mag je niet missen.

Muziekavond – Schubert

Datum                  : woensdag 23 maart 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : kerkzaal Hervormde Gemeente

Leiding                  : ds. Coen Westerveen

Schubert stierf toen hij eenendertig jaar oud was. Zou Beethoven op die leeftijd gestorven zijn, dan zou hij niet tot de allergrootsten gerekend worden. Was Bach op 31-jarige leeftijd gestorven, dan hadden wij niet meer dan de eerste cantates en wat vroege orgelwerken. Ook hij zou, was hij slechts 31 jaar geworden, voor ons als componist amper bestaan. Mozart daarentegen zou, was hij 31 jaar geworden, toch tot de allergrootsten gerekend worden. Hij zou dan nog net Don Giovanni hebben afgemaakt. Maar Mozart is een uitzondering; voor de meeste componisten geldt dat zij, waren zij niet ouder geworden dan 31 jaar, ons niet of nauwelijks zouden interesseren. Wie dat beseft, begrijpt pas goed welke een onmetelijk grote geest Franz Schubert is geweest. Hij liet ons zo’n duizend werken na. Werken van een constant, hoog, niveau.

Muziekavond – op huisbezoek met Mendelssohn

Datum                 : maandag 28 maart 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : pastorie Notenlaan 71

Leiding                 : ds. Leo Oosterom

De prachtige toonzetting van psalm 42 door Felix Mendelssohn Bartholdi is bij velen bekend. Het stuk wordt regelmatig uitgevoerd en op de radio ten gehore gebracht. Alleen al het samen beluisteren van dit mooie stuk is een avondje meer dan waard. Er is echter meer mogelijk met dit muziekstuk. Door goed te kijken naar wat Mendelssohn precies doet met de tekst en de stemverdeling in zijn toonzetting van de psalm, kan nieuw zicht ontstaan op de betekenis van de bijbeltekst. En wel in het bijzonder waar het de kern van psalm 42 betreft: wat betekent het om door ellende en verdriet overvallen te worden? Hoe gaan wij om met mensen die door het noodlot getroffen worden? Goed beschouwd biedt deze luisteravond dus driedubbel waar voor uw geld: genieten van mooie muziek van Mendelssohn, creatieve exegese van psalm 42 en een minicursus pastoraat ineen. LET OP: max 12 personen

Kruisweg

Datum                  : maandag 11 april 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : kerkzaal Hervormde Gemeente

Leiding                 : leden van de werkgroep

De kruisweg staat al in een eeuwenlange traditie. In, veelal, rooms-katholieke kerken loopt men op Goede Vrijdag langs 14 (soms 15) zogenaamde staties, schilderingen die met elkaar het verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus weergeven. De laatste jaren komt het “lopen” van de kruisweg ook in protestantse kringen in de belangstelling. Kerk-Anders verzorgt al ruim 15 jaar een kruisweg op de maandag van de stille week.

De eerste jaren in het oude kerkje aan de dijk en daarna in de kerkzaal van de Hervormde Gemeente. Wij maken gebruik van materiaal dat door, vooral moderne kunstenaars is gemaakt.  We doen dit met behulp van een presentatie, waarbij we na iedere “statie” een gedicht of gebed uitspreken, een keervers zingen en luisteren naar een muzikaal ensemble.

Filmavond – Lore

Datum                  : woensdag 11 mei 2022

Tijd                        : 20.00 uur

Plaats                   : Koren-aar

Leiding                 : Rien van de Kreeke

De film Lore speelt zich af in Duitsland, kort na de zelfmoord van Hitler en de capitulatie in mei 1945. De wereld zoals Lore (Saskia Rosendahl) die kende, stort volledig in. Haar vader, een hooggeplaatste SS’er, wordt gearresteerd en ook haar moeder verdwijnt. Als oudste moet ze haar zusje en drie broertjes vanuit Beieren naar Hamburg brengen. Een reis van honderden kilometers, dwars door het Zwarte Woud, dwars door het in zones verdeelde vaderland.

Naast de vele doden, het geweld, machtsmisbruik en honger is er altijd bij oorlogen die grote stroom vluchtelingen op weg naar veiligheid en zekerheid. Deze film staat ook als symbool voor de kinderen van de overheersers, die verliezers werden. Toen en nu. Ook zij zijn slachtoffers van wat de oorlog, het systeem en hun ouders veroorzaakten. Zij bleven (en blijven), ondanks hun onschuld,  “de vijand”.

Poëzie in Gorinchem

Datum                  : zaterdag 14 mei 2022

Tijd                        : 10.30 uur

Plaats                   : Grand Café ’t Gelagh, Varkenmarkt in Gorinchem

Leiding                 : Bert van ‘t Land

Bert van ’t Land is medeoprichter en initiatiefnemer van de St. Poëzieroute en (oud)bestuurslid van de St. Stadsherstel. Zijn kennis wil hij graag met u delen tijdens een alternatieve wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem. Trek er – afhankelijk van het tempo – zo’n 2 uur voor uit, inclusief een rustpauze halverwege. In 2010 begon een initiatiefgroep met de realisatie van een Poëzieroute dwars door Gorinchem, met name door de binnenstad. De start van de reeks van 39 gedichten en tekstfragmenten is het gedicht ‘Dienstregeling‘ van de Gorcumse dichter Jozef Eijckmans. De route loopt tot en met stadscafé Metropole aan het Melkpad. Aan de hand van negenendertig gedichten aan de gevels, in het straatwerk en in de openbare ruimte vertelt Bert u hier meer over.

Herrijzend Nederland – bezoek aan museum De Koperen Knop

Datum                  : zaterdag 21 mei 2022

Tijd                        : 14.00 uur

Plaats                    : Hardinxveld-Giessendam

Leiding                 : leden van de werkgroep

Wat leek vrijheid in de oorlog toch mooi…. Wat keek men ernaar uit. Maar met de vrijheid kwam niet alles vanzelfsprekend weer goed. Er was veel vernield aan gebouwen en wegen maar ook tussen mensen onderling. Nederland was leeggeroofd en de vrijheid na de Tweede Wereldoorlog kende vele beperkingen. Nederland moest herrijzen.

In het museum de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam heeft men een tentoonstelling over dit thema. Verder is het museum de moeite waard om te bekijken: cultuur en historie van de Alblasserwaard, gevestigd in een vroeg 17de-eeuwse boerderij met een zeer verzorgde collectie.

Fietstocht langs de herinneringsbomen en –bankjes in de kernen van de voormalige gemeente Werkendam

Datum   : zaterdag 11 juni 2022 Tijd            : volgt t.z.t.

Plaats                   : verzamelen op parkeerterrein bij het Trefpunt

Leiding                 : leden van de werkgroep

In november/december 2018 werden er ter herinnering aan de gemeentenaam door de gemeente Werkendam in ieder dorp een herinneringsboom en een bankje geplaatst. Op elk bankje is een gegraveerd typeplaatje aanwezig met de registratie van dit moment. De gemeente Woudrichem deed dat ook. Begin 2019 werden er ook nog eens 21 gedichten door bewoners van de 21 kernen van de nieuwe gemeente Altena gemaakt op initiatief van de Stichting Poëzie Land van Altena. De gedichten werden in de buurt van die bomen en bankjes geplaatst.

Waar staan ze en zit daar een leuke fietstocht in? Wij denken van wel…. De tocht wordt gecombineerd met in de pauze een verrassend bezoek aan een heel bijzonder plekje “ergens in het niemandsland tussen twee kernen van de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem”.

 

LET OP:

Een aantal geannuleerde activiteiten van vorig(e) seizoen(en) is opnieuw geagendeerd. Wel met de opmerking dat alles, meer dan voorheen, onder voorbehoud zal plaatsvinden. Dit doen we uiteraard met inachtneming van de bekende RIVM-voorschriften. De ruimten waarvan we gebruik maken, zijn hierop aangepast.

Anders dan voorgaande jaren is aanmelden voor alle activiteiten nu verplicht. Dit kan per mail: werkgroepkerk.anders@gmail.com

Ook zal aan de deur op een geldige QR-code worden gecontroleerd.

Tot slot het vriendelijke, doch dringende verzoek om niet te komen als u verschijnselen heeft die zouden kunnen wijzen op het COVID-19 virus.

LET OP:

Een aantal geannuleerde activiteiten van vorig seizoen is opnieuw geagendeerd. Wel met de opmerking dat alles, meer dan vroeger, onder voorbehoud zal plaatsvinden. Dit doen we uiteraard met inachtneming van de bekende RIVM-voorschriften. De ruimten waarvan we gebruik maken, zijn hierop aangepast. Anders dan voorgaande jaren is aanmelden voor alle activiteiten nu verplicht. En ook het vriendelijke, doch dringende verzoek om niet te komen als u verschijnselen heeft die zouden kunnen wijzen op het COVID-19 virus.

Aanmelden gaat net als andere jaren via werkgroepkerk.anders@gmail.com
of op één van de onderstaande telefoonnummers.

Leden van de werkgroep

De leden van de werkgroep Kerk-Anders zijn:

Ria van den Berg, tel 303574

Leida van Diest, tel 302850

Christien Flier, tel 851332

Rien van de Kreeke, tel. 0634134211

Leo Oosterom, tel 851332

Annemarie Smits, tel. 307624

Nadine Veenman, tel 307308

 

Hartelijke groet,

werkgroep Kerk-Anders

CONTACTGEGEVENS

Het algemene e-mailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is werkgroepkerk.anders@gmail.com

Ria van den Berg, tel 303574

Leida van Diest, tel 302850

Christien Flier, tel 851332

Rien van de Kreeke, tel 0634134211

Leo Oosterom, tel 851332

Annemarie Smits, tel 307624

Nadine Veenman, tel 307308

AANMELDEN – PRAKTISCHE REGELS

Het algemene emailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is: werkgroepkerk.anders@gmail.com

LET OP: voor de gesprekskringen van ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom en voor de maaltijd georganiseerd door de 40-dagen commissie kunt u zich alleen bij hen aanmelden. Deze emailadressen staan erbij vermeld.

Wilt u zich aanmelden voor een activiteit van Kerk-Anders, houdt u dan rekening met de volgende regels:

  • Aanmelden is voor alle activiteiten verplicht, bij voorkeur per mail.
  • Bij alle activiteiten zal een intekenlijst liggen, zolang dit i.v.m. het COVID19 virus noodzakelijk/wenselijk is. Graag uw gegevens op de lijst noteren. Dit om eventueel contactonderzoek mogelijk te maken.
  • De opgaven voor deelname worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Een aantal activiteiten is gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Dit staat in principe bij het onderdeel genoemd.
  • Bij de meeste activiteiten is deelname gratis. Soms wordt er een financiële bijdrage gevraagd. Ook dit staat te lezen in het informatie boekje. Graag zoveel mogelijk gepast betalen.
  • Bij buitengaatse reizen zoals een stedentrip, zijn alle kosten uiteraard voor eigen rekening (als er met meerdere personen wordt gereden, worden autokosten onderling verdeeld).
  • We vragen u om een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee die tijdens de avonden geschonken wordt. U zult op de bar een koffiepot vinden waarin u uw bijdrage kunt achterlaten.

 

 

Aankomende activiteiten