Kerk-anders

In de kerk draait alles om ‘vieren’ en ‘leren’. Op zondag in de kerk vieren we dat God een weg voor ons heeft uitgezet, vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Doordeweeks denken we erover na hoe we dat wat we vieren onder woorden kunnen brengen en hoe we dat praktisch kunnen invullen. Op het terrein van spiritualiteit en geloven is van alles ‘te koop’, er is veel te ontdekken. De gezamenlijke werkgroep KERK-ANDERS heeft een aantrekkelijk, boeiend en gevarieerd programma samengesteld waarin kerk, kunst, geloven, theologie, spiritualiteit, maatschappelijke betrokkenheid elkaar ontmoeten. Wij, als werkgroep, hopen u niet alleen te ontmoeten op zondag in het ‘vierhuis’, maar ook doordeweeks in het ‘leerhuis’. De werkgroep stelt het op prijs wanneer u zich voor de verschillende activiteiten tijdig aanmeldt.

U kunt zich aanmelden via mail: werkgroepkerk.anders@gmail.com
Of op één van onderstaande telefoonnummers !

Voorlopig programma 2021-2022

Omdat er op dit moment nog onzekerheid is over de vraag hoe alles rond corona verloopt heeft de werkgroep er voor 2021-2022 voor gekozen eerst een programma voor de periode tot Kerst 2021 op te stellen. 

Programma van werkgroep Kerk-Anders                

november – december 2021

Muziekavond – de spiritualiteit in de muziek van Johannes Brahms

Datum                  : woensdag 10 november 2021

Tijd                       : 20.00 uur

Plaats                   : Koren-aar

Leiding                 : Coen Westerveen

 

LET OP:

Een aantal geannuleerde activiteiten van vorig seizoen is opnieuw geagendeerd. Wel met de opmerking dat alles, meer dan vroeger, onder voorbehoud zal plaatsvinden. Dit doen we uiteraard met inachtneming van de bekende RIVM-voorschriften. De ruimten waarvan we gebruik maken, zijn hierop aangepast. Anders dan voorgaande jaren is aanmelden voor alle activiteiten nu verplicht. En ook het vriendelijke, doch dringende verzoek om niet te komen als u verschijnselen heeft die zouden kunnen wijzen op het COVID-19 virus.

Aanmelden gaat net als andere jaren via werkgroepkerk.anders@gmail.com
of op één van de onderstaande telefoonnummers.

Leden van de werkgroep

De leden van de werkgroep Kerk-Anders zijn:

Ria van den Berg, tel 303574

Leida van Diest, tel 302850

Christien Flier, tel 851332

Rien van de Kreeke, tel. 0634134211

Leo Oosterom, tel 851332

Annemarie Smits, tel. 307624

Nadine Veenman, tel 307308

WOORD VOORAF

De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, brengt aan het begin van het nieuwe seizoen het bekende boekje uit: een soort keuzemenu uit al de items die de werkgroep leden hebben verzameld. Onderwerpen die betrekking hebben op geloven en kerk-zijn, spiritualiteit en kunst; kortom op het leven zoals dat zich in onze omgeving en verder afspeelt en waar we allen deel van uit maken.

Het programma van Kerk-Anders wordt ook opgenomen in het Parochieblad van de Sint Elisabethparochie en met name geldt dit voor de parochie-eenheid Woudrichem/Sleeuwijk.

Anders dan voorgaande jaren is aanmelden voor alle activiteiten nu verplicht. En ook het vriendelijke, doch dringende verzoek om niet te komen als u verschijnselen heeft die zouden kunnen wijzen op het COVID-19 virus.

 

Hartelijke groet,

werkgroep Kerk-Anders

CONTACTGEGEVENS

Het algemene e-mailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is werkgroepkerk.anders@gmail.com

Ria van den Berg, tel 303574

Leida van Diest, tel 302850

Christien Flier, tel 851332

Rien van de Kreeke, tel 0634134211

Leo Oosterom, tel 851332

Annemarie Smits, tel 307624

Nadine Veenman, tel 307308

AANMELDEN – PRAKTISCHE REGELS

Het algemene emailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is: werkgroepkerk.anders@gmail.com

LET OP: voor de gesprekskringen van ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom en voor de maaltijd georganiseerd door de 40-dagen commissie kunt u zich alleen bij hen aanmelden. Deze emailadressen staan erbij vermeld.

Wilt u zich aanmelden voor een activiteit van Kerk-Anders, houdt u dan rekening met de volgende regels:

  • Aanmelden is voor alle activiteiten verplicht, bij voorkeur per mail.
  • Bij alle activiteiten zal een intekenlijst liggen, zolang dit i.v.m. het COVID19 virus noodzakelijk/wenselijk is. Graag uw gegevens op de lijst noteren. Dit om eventueel contactonderzoek mogelijk te maken.
  • De opgaven voor deelname worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Een aantal activiteiten is gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Dit staat in principe bij het onderdeel genoemd.
  • Bij de meeste activiteiten is deelname gratis. Soms wordt er een financiële bijdrage gevraagd. Ook dit staat te lezen in het informatie boekje. Graag zoveel mogelijk gepast betalen.
  • Bij buitengaatse reizen zoals een stedentrip, zijn alle kosten uiteraard voor eigen rekening (als er met meerdere personen wordt gereden, worden autokosten onderling verdeeld).
  • We vragen u om een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee die tijdens de avonden geschonken wordt. U zult op de bar een koffiepot vinden waarin u uw bijdrage kunt achterlaten.

 

 

Aankomende activiteiten