Bijbelavonden

Wij bespreken de schriftlezingen die in onze zondagse vieringen aan bod komen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de Koren-aar. Iedereen is welkom. Na een uur is er pauze. Om 21.30 uur stoppen we. Je hoeft niet alle avonden bij te wonen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Mijn e-mailadres is elders op deze site te vinden. Mondeling of telefonisch aanmelden is ook prima.

6 december;

9, 21 februari 2023;

2, 14 maart 2023.

Hartelijke groeten, Adrian Blom

Aankomende activiteiten