Bijbelavonden

Wij bespreken de schriftlezingen die in onze zondagse vieringen aan bod komen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de Koren-aar. Iedereen is welkom. Na een uur is er pauze. Om ongeveer 21.00 uur stoppen we. Je hoeft niet alle avonden bij te wonen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Mijn e-mailadres is elders op deze site te vinden. Mondeling of telefonisch aanmelden is ook prima.

Dinsdag 20 februari, donderdag 29 februari, donderdag 14 maart

Hartelijke groeten, Adrian Blom

Aankomende activiteiten