Bijbelavonden

Wij bespreken de schriftlezingen die in onze zondagse vieringen aan bod komen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de Koren-aar. Iedereen is welkom. Na een uur is er pauze. Om 21.30 uur, of eerder, stoppen we. Je hoeft niet alle avonden bij te wonen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Mijn e-mailadres is elders op deze site te vinden. Mondeling of telefonisch aanmelden is ook prima.

Dinsdag 10 oktober, donderdag 26 oktober, dinsdag 7 november, donderdag 23 november, dinsdag 13 februari, donderdag 29 februari, dinsdag 12 maart

Hartelijke groeten, Adrian Blom

Aankomende activiteiten