Activiteiten

Op Goede Vrijdag, 7/4-’23, wordt in de viering een gedeelte van het Oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ van Chris van Bruggen en Marijke de Bruijne uitgevoerd.
Een koor, samengesteld uit gemeenteleden, vervult hierin een belangrijke rol. Speciaal gecomponeerde muziek begeleid door piano en dwarsfluit zal in een aantal repetities o.l.v. Henk van Andel worden ingestudeerd. Dus graag nodigen we vrouwen én mannen uit om te repeteren vanaf 19.30 tot 20.30 op woensdag 22/3, 29/3, 5/4 en vrijdag 7/4 (voorafgaand aan de viering).

Als je mee wil doen, dan graag spoedig aanmelden bij Gijsbert van der Beek (gijsbertvanderbeek@hetnet.nl of 06-21292085), zodat we weten hoeveel boekjes we moeten bestellen en op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Groet,

Henk van Andel en Gijsbert van der Beek

Gelegenheidskoor voor Goede Vrijdag 2023 -> graag aanmelden

Op Goede Vrijdag, 7/4-’23, wordt in de viering een gedeelte van het Oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ van Chris van Bruggen en Marijke de Bruijne uitgevoerd. Een koor, samengesteld uit gemeenteleden, vervult hierin een belangrijke rol. Speciaal gecomponeerde muziek begeleid...lees verder

Bijbelavonden

Wij bespreken de schriftlezingen die in onze zondagse vieringen aan bod komen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de Koren-aar. Iedereen is welkom. Na een uur is er pauze. Om 21.30 uur, of eerder, stoppen we. Je hoeft niet...lees verder

Koren-aar

De bijgebouwen die onder deze naam worden geëxploiteerd, zijn gebleken uitermate functioneel te zijn. Niet alleen voor ons eigen gemeentewerk, maar ook voor de samenleving ter plaatse. In de Koren-aar zijn 4 zalen voor allerlei activiteiten voor groepen van 5...lees verder

Kerkbladen

Kerkbladen

Kerkklanken. Kerkklanken is het kerkblad van het werkverband Woudrichem en verschijnt één keer per veertien dagen. Berichten ter publicatie in Kerkklanken kunt u inleveren bij de scriba of rechtstreeks bij Maarten de Heus. E-mail: kerknieuws@live.nl Een jaarabonnement kost € 22,50...lees verder

Kerk hulpverleningsteam

Zoals u weet beschikt onze Hervormde Gemeente over een K.H.V. team. Om aan u te informeren wat wij doen hebben wij hieronder onze doelstellingen en taken weergegeven zoals ze zijn opgenomen als onderdeel van het ontruimingsplan. Tevens hierbij het ontruimingsplan wat...lees verder

Kerk-anders

Programma Kerk-anders 2022/2023 Nadat we voorgaande seizoenen maar heel beperkt actief zijn geweest vanwege het corona-virus, zijn we begin 2022 weer gestart met onze activiteiten. We hopen het nieuwe seizoen zondervol te kunnen maken. Wel met de opmerking dat alles,...lees verder

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!