Activiteiten

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters zijn recentelijk zonnepanelen op het dak van ons kerkgebouw geïnstalleerd. Het College wil hiermee een forse reductie van de toekomstige energielasten realiseren.

In totaal zijn 33 zonnepanelen geïnstalleerd en daarmee is een groot investeringsbedrag gemoeid van ca € 16.000,=. Het College is een sponsoractie gestart, met behulp waarvan genoemd bedrag hopelijk sterk kan worden verminderd.

Ten behoeve van de sponsoractie zijn de zonnepanelen verdeeld in 16 fracties per paneel. Totaal derhalve 528 fracties. De fracties worden op nummer uitgegeven, omdat aan het einde van de sponsoractie enkele leuke prijzen worden verloot. De sponsoren kunnen voor een bedrag van € 30,= per fractie deelnemen aan deze sponsoractie. Het College vertrouwt op een enthousiaste deelname aan deze sponsoractie.

——————————————————————————————

Voor inschrijven voor de actie vul dit formulier in:

Actie zonnepanelen

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters zijn recentelijk zonnepanelen op het dak van ons kerkgebouw geïnstalleerd. Het College wil hiermee een forse reductie van de toekomstige energielasten realiseren. In totaal zijn 33 zonnepanelen geïnstalleerd en daarmee is een groot...lees verder

Bijbelavonden

Wij bespreken de schriftlezingen die in onze zondagse vieringen aan bod komen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de Koren-aar. Iedereen is welkom. Na een uur is er pauze. Om ongeveer 21.00 uur stoppen we. Je hoeft niet alle...lees verder

Koren-aar

De bijgebouwen die onder deze naam worden geëxploiteerd, zijn gebleken uitermate functioneel te zijn. Niet alleen voor ons eigen gemeentewerk, maar ook voor de samenleving ter plaatse. In de Koren-aar zijn 4 zalen voor allerlei activiteiten voor groepen van 5...lees verder

Kerkbladen

Kerkbladen

Kerkklanken. Kerkklanken is het kerkblad van het werkverband Woudrichem en verschijnt één keer per veertien dagen. Berichten ter publicatie in Kerkklanken kunt u inleveren bij Gijsbert van der Beek. E-mail: kerknieuws@live.nl Een jaarabonnement kost € 22,50 als u een automatische...lees verder

Kerk hulpverleningsteam

Zoals u weet beschikt onze Hervormde Gemeente over een K.H.V. team. Om aan u te informeren wat wij doen hebben wij hieronder onze doelstellingen en taken weergegeven zoals ze zijn opgenomen als onderdeel van het ontruimingsplan. Tevens hierbij het ontruimingsplan wat...lees verder

Kerk-anders

2023 – 2024   Programma 2023-2024 Kerk Anders van de werkgroep Kerk-Anders te Sleeuwijk / Woudrichem     WOORD VOORAF De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, brengt aan het begin van het nieuwe seizoen het bekende boekje uit:...lees verder

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!