Veilige kerk, korte toelichting

Geplaatst op 04 feb 2024

Veilige kerk, korte toelichting 

Binnen de PKN is er steeds meer aandacht voor het thema ‘Veilige Kerk’. Dat is niet zonder reden. In het verleden zijn er helaas ook in de kerken voorvallen van grensoverschrijdend gedrag geweest met soms ernstige beschadigingen van mensen tot gevolg.

De kerkenraden van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem hebben beleid  vastgesteld ten aanzien van een ‘Veilige kerk’. Het doel hiervan is om richtinggevende afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en  oplettend te zijn dat niemand in de knel komt of zich ongelukkig voelt door het gedrag van anderen in de gemeente. En dat we in de eerste plaats een luisterend oor bieden. Bij het nadenken over de ‘Veilige Kerk’ hopen we de negatieve aanleiding om te vormen tot een positief uitgangspunt.

Een kerk moet een veilige plaats zijn, waarin iedereen welkom is en waar een open oog en een luisterend oor is voor elkaar. Het is een plaats waarin we in vertrouwen met elkaar omgaan.

Het beleid hebben we vastgelegd in het document ‘Beleid Veilige Kerk’. Dit kunt u hier lezen: Beleid Veilige Kerk zoals vastgesteld

Bij dit beleid horen een gedragscode en omgangsregels. Deze kunt u hier lezen: Gedragscode en Omgangsregels zoals vastgesteld

Het derde document is een toelichting op deze beide teksten. Die kunt u hier lezen: Veilige Kerk toelichting voor gemeenten

Deze toelichting komt in de nieuwsbrief van 8 februari 2024.